REGULAMIN
CATERINGU DIETETYCZNEGO BODYFIXERS.PL

Serwis internetowy dostępny pod adresem bodyfixers.pl prowadzony jest przez firmę MARCIN UŁAS BODY FIXERS ul. Przyjaźni 6c/31, 53-030 Wrocław, NIP 8961444943 REGON 364242847 KONTAKT:536020707; kontakt@bodyfixers@.pl

  • 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pkt. 1 Właściciel Cateringu Dietetycznego Body Fixers
Właścicielem cateringu dietetycznego BODY FIXERS jest firma „MARCIN UŁAS BODY FIXERS” z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 6c/31, NIP 8961444943 REGON 364242847

Pkt. 2 Zestawy Body Fixers
Przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci 3,4 lub 5 zbilansowanych posiłków
w ramach następujących kaloryczności: 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do klienta w papierowej torbie. Kaloryczności mogą nieznacznie różnić się w zależności od dostępności świeżych produktów.

Pkt. 3 Pakowanie dań
Posiłki spakowane są w plastikowe pojemniki metodą zgrzewania i przystosowane do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzania w piekarnikach czy piecach. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po uprzednim usunięciu lub nacięciu folii.

Pkt. 4 Przechowywanie/ spożywanie posiłków
Posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 6 °C. Zalecane jest spożycie posiłków w ciągu 24h nie później niż w ciągu 48h od dostarczenia.

  • 2 ZAMAWIANIE CATERINGU Body Fixers

Pkt. 1 Kanały zamówienia diety
Zamówienie diety Body Fixers następuje online (https://bodyfixers.pl/zamowienie/#/, kontakt@bodyfixers@.pl lub telefonicznie (786994882) najpóźniej na 48 h przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Pkt. 2 Potwierdzenie znajomości regulaminu
Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a jego wszystkie zapisy akceptuje.

Pkt. 3 Informacje o przyjmowaniu zamówień
Biuro Body Fixers przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu +48 786994882
Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.bodyfixers.pl w zakładce ZAMÓW bądź wysłać je na adres email: kontakt@bodyfixers@.pl

Pkt. 4 Przekazanie danych
Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe, zgodne ze stanem faktycznym.

Pkt. 5 Przeciwwskazania
W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych bądź w przypadku kobiet w ciąży zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym mailowo konsultanta dietetycznego Body Fixers przed złożeniem zamówienia. W momencie przeciwskazań powstałych w trakcie świadczenia usługi zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi wysyłając ją na email: kontakt@bodyfixers@.pl

Pkt. 6 Oświadczenie o braku przeciwwskazań
Zamawiający oświadcza, iż na dzień złożenia zamówienia nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.
Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności:
a) nadciśnienia tętniczego;
b) cukrzycy;
c) alergii pokarmowych.

Pkt. 7 Oświadczenie o zażywaniu leków
Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie.

Pkt. 8 Wykluczenie odpowiedzialności
Firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety. Konsultanci Body Fixers po rozpoznaniu problemów związanych z układem trawienia, alergii, bądź innych, które mogą wpłynąć na zdrowie Klienta podczas stosowania diety- mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia bądź wstrzymać jego realizację.

Pkt. 9 Płatność za catering
Ceny cateringu dietetycznego podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Płatność za catering Body Fixers musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry. W przypadku korzystania z przelewu tradycyjnego- należy najpóźniej do 9:00 dzień przed jego realizacją przysłać na kontakt@bodyfixers@.pl potwierdzenie jego realizacji. W przypadku braku potwierdzenia Konsultant ma prawo wstrzymać dostawy do momentu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie, bądź do momentu wpłynięcia potwierdzenia przelewu wygenerowanego z konta bankowego klienta.

Pkt. 10 Konto do płatności
Płatności za świadczenie usługi odbywają się w systemie online przelewem na rachunek bankowy
prowadzony w SANTANDER 73 1090 2590 0000 0001 4419 9077. Body Fixers nie przyjmuje płatności w formie gotówki.

Pkt. 11 Brak płatności
W przypadku braku płatności Body Fixers może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.

Pkt. 12 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie bodyfixers.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej
z konsultantem Bodyfixers do zamawiającego zostaje wysłane mailowo lub smsowo Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia z systemu lub maila kontakt@bodyfixers.pl. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera szczegóły min. dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności. Mailowe Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr. rachunku wymieniony w Pkt. 10 niniejszego paragrafu. W odpowiedzi na maila klient zobowiązany jest przysłać potwierdzenie wpłaty przed pierwszą dostawą.

Pkt. 13 Obowiązek płatności lub odwołania zamówienia
Otrzymanie maila/SMSa opisanego w Pkt.12 jest potwierdzeniem przyjęcia przez nas zamówienia i jest jednoznaczne z obowiązkiem jego OPŁACENIA lub ODWOŁANIA. Nieopłacenie rachunku/ faktury
i brak informacji o odwołaniu zamówienia upoważnia Body Fixers do dochodzenia zapłaty drogą uregulowaną Polskim Prawem.

Pkt. 14 Konsumenci niepełnoletni
Zamówienia diety Body Fixers może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie. Konsultanci mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia dla osób poniżej 18 roku życia.

  • 3 REKLAMACJE

Pkt. 1 Zobowiązania Body Fixers
CATERING DIETETYCZNY BODY FIXERS zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar/ produkt (catering dietetyczny) bez wad (ze zwróceniem uwagi na: świeżość, kompletność, terminowość dostawy).

Pkt.2 Zgłoszenia nieprawidłowości
Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu musi nastąpić w ciągu 24 godzin od otrzymania cateringu.
Zgłoszenia dokonać można Po upływie tego terminu- klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Pkt. 3 Sposób zgłoszenia nieprawidłowości
Nieprawidłowość należy zgłosić telefonicznie 786994882 (w godzinach pracy biura §1;pkt. 3) lub na adres: kontakt@bodyfixers.pl w dniu na które przygotowane było zamówienie. W zgłoszeniu nieprawidłowości Klient powinien podać swoje imię
i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Pkt. 4 Odsprzedaż posiłków Body Fixers
BODY FIXERS nie wyraża zgody oraz nie bierze odpowiedzialności za posiłki odsprzedawane.

  • 4 DOSTAWA

Pkt. 1 Godziny dostaw
Dostawy zestawów diety Body Fixers odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1:00 do 08:00 w ustalonym dla danego miejsca przedziale godzinowym.

Pkt. 2 Sugestie zmian godzin dostaw
O preferowanej godzinie dostaw poinformować nas można w miejscu na informacje dodatkowe przy składaniu zamówienia, ale również smsowo lub telefonicznie. Konsultant ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli dostawy nie mogą być realizowane w wyznaczonym przez klienta przedziale godzinowym.

Pkt. 3 Niedostarczenie zamówienia
W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu z winy dostawcy, Body Fixers zobowiązuje się do (kolejno):
dostarczenia zestawu w inne miejsce, wskazane przez zamawiającego
w sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym miejscu- wskazanym przez zamawiającego Body Fixers zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień

Pkt. 4 Zawieszenie bądź odwołanie dostaw
Zamawiający ma prawo do zawieszenia DOSTAW na czas określony adekwatnie do okresu umowy.
Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie , smsowo 786994882 lub mailowo na adres: kontakt@bodyfixers.pl do 9:00 w dniu poprzedzającym dostawę na dany dzień. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami zestawów, których dotyczyło zamówienie. Body Fixers zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o ilość zawieszonych dni (należy ustalić terminy z konsultantem).

  • 5 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Pkt. 1 Zmiany w zamówieniu
Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności cateringu lub rezygnacji. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

Pkt. 2 Zgłoszenia zmian w zamówieniu
Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie 786994882 lub na adres: kontakt@bodyfixers.pl na 48 h przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu środków / przesunięcia diety czy realizacji zmiany od kolejnego dnia.

  • 6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pkt. 1 Pozyskiwanie danych
Dane osobowe, które pozyskuje Body Fixers, to:
§ imię i nazwisko
§ telefon
§ adres mailowy
§ adres dostawy
§ dane dotyczące płatności
Pozyskiwanie danych osobowych w firmie Body Fixers odbywa się za pomocą następujących kanałów:
§ telefonicznie (786994882)
§ mailowo (kontakt@bodyfixers.pl)
§ za pośrednictwem strony www (https://bodyfixers.pl/zamowienie/#/)
§ za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.pl/bodyfixerswro)
Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych- przetwarzanych w celach marketingowych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:

SMSA na numer: 786994882
MAILA na firmową skrzynkę: kontakt@bodyfixers.pl

Pkt. 2 Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest firma „MARCIN UŁAS BODY FIXERS” z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 6c/31, NIP 8961444943 REGON 364242847. Inspektor danych : Marcin Ułas

Pkt. 3 Cel pozyskiwania danych osobowych
Dane osobowe wymienione w pkt. 1 pozyskiwane są w celach:
§ kontaktu z Klientem (konsultacja dietetyczna, przyjęcie zamówienia)
§ przyjęcia i przetworzenia płatności *
§ dostarczenia zamówienia do Klienta
§ marketingowych**
*Niezbędne do realizacji umowy jest dokonanie płatności. W tym celu korzystamy z usług firm:
§ T-Pay (https://tpay.com/bezpieczenstwo)

** Zgody marketingowe są potrzebne w celu przedstawienia oferty na przedłużenie diety i przesyłanie drogą sms-ową ofert specjalnych, w szczególności zniżek i nowych diet. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych. Aby to zrobić wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na dane kontaktowe firmy wymienione w punkcie pierwszym.

Pkt. 4 Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników są udostępniane osobom trzecim w następujących przypadkach:
§ gdy jest to dozwolone przepisami
§ gdy jest to niezbędne do realizacji umowy
§ gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów marketingowych
§ lub w razie uprzedniej zgody Klienta

Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są
u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich
danych- zgłaszając to PISEMNIE
na firmową skrzynkę: kontakt@bodyfixers.pl

Pkt. 5 Pliki Cookie
Strona bodyfixers.pl korzysta z pików cookie. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa będzie działać w oparciu o ograniczone funkcje. Więcej informacji o ciasteczkach : http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

W ramach remarketingu korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie.
Są to następujące firmy:
§ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/
§ Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Pkt. 6 Google Analytics
Nasza strona internetowa (bodyfixers.pl) wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www – Google Analytics firmy Google Inc.
Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Google gromadzi informacje od najprostszych (np. język ojczysty użytkownika) po złożone (np. często odwiedzane strony w celu dopasowania reklam do preferencji). Informacje o gromadzonych informacjach (sposobie i celu) można znaleźć pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://privacy.google.com/intl/pl/your-data.html
Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy między innymi, np. do przygotowywania kampanii reklamowych bądź dopasowywania ofert do Klientów.

  • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.